Op dinsdag was de eerste open dag. Het Comenius Lyceum werd druk bezocht. Zie hier een impressie.