In de eerste klas hebben de leerlingen per week 2 uur huiswerkbegeleiding en 2 maatwerkuren. Elke klas werkt onder begeleiding van een docent of een leraar-in-opleiding aan het huiswerk.
Gewoonlijk is er al in de les tijd om aan het huiswerk te werken. Het afmaken en leren kan dan juist in het huiswerkuur worden gedaan. Als je iets niet snapt, dan kun je dit vragen aan de huiswerkdocent.
in de maatwerkuren bieden we leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben.