Het CLA stimuleert het gebruik van ICT in het onderwijs. In alle vakken wordt op enig moment aandacht besteed aan het gebruik van computers bij de les. De meeste lesmethoden ondersteunen de lesboeken met actieve methodesites. Leerlingen krijgen op deze manier hun lesstof op verschillende manieren aangeboden, dit maakt het leren vak veel interessanter en leuker!
Bij een aantal vakken wordt de lesstof ook aangeboden in de Electronische Leeromgeving. Op onze school is dat Moodle.