In de onderbouw hebben de klassen 1 en 2 elk jaar één lesuur mediawijsheid. Deze lessen, die in het computerlokaal worden gegeven, zijn bedoeld om de computervaardigheden van de leerlingen te verhogen. Iedere leerling kan best met een computer omgaan. Leuke spelletjes doen of chatten, een Hives - of een Faceboekpagina onderhouden, dat is geen probleem. Maar, een computer gebruiken voor de lessen, dat is andere koek.

Mediawijsheid: Wijs leren omgaan met digitale media 

In de onderbouw wordt het vak Mediawijsheid aangeboden. Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Het doel van het vak Mediawijsheid is dat alle leerlingen computers en internet als vanzelfsprekend gebruiken op een veilige en verantwoorde manier voor het maken van onderzoeken, werkstukken, presentaties en verslagen op de PC, het gebruik van een Elektronisch Leeromgeving (ELO). Kortom ICT vaardig en media-wijs.

Al deze kennis kan direct bij het schoolwerk worden gebruikt!