De bevorderingsnormenstaan in de regeling bevorderingsnomen onderbouw. Deze kunnen worden gedownload en gelezen worden met acrobatreader.