Algemeen

Het CLA heeft een tweejarige brugperiode. Dat betekent dat de school tot het einde van klas 2 kan bepalen of je in vwo 3 of in havo 3 geplaatst moet worden. Heb je een vwo-advies en vwo citoscore dan word je in een aparte vwo-klas 1 of 2 geplaatst.  Anders zit je in een havo-vwo-klas.

Aan het eind van klas 1 en 2 kun je op grond van behaalde resultaten (een gemiddelde van 8 of hoger) overgeplaatst worden van een havo-vwo-klas naar de vwo-klas. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren.

De eerste fase, de klassen 1 t/m 3, biedt alle leerlingen een brede algemene vorming.

De eerste en tweede klas zijn brugklassen.

Doorstroming naar
ander onderwijs

Indien gewenst of noodzakelijk is een probleemloze overstap naar het VMBO naar het Reinaert of naar het Calvijn college mogelijk.

 

Maatwerkuren

Er zijn grote verschillen tussen leerlingen. In ons onderwijs houden we daar rekening mee.
Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, dagen we uit met ons econasium en verschillende projecten. In die projecten leren ze vaardigheden die goed van pas komen bij de vervolgstudie op de hogeschool of universiteit.
In de maatwerkuren in de onderbouw bieden we leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning voor vakken waar
ze moeite mee hebben. In huiswerklessen leren de leerlingen in de onderbouw om huiswerk te maken. Op dinsdagmiddag zijn er voor de onderbouwleerlingen maatwerkuren voor onder andere de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde. We besteden in de brugklas extra aandacht aan Nederlands en Engels om mogelijke achterstanden bij deze talen weg te werken.

Studiewijzers

In alle klassen worden studiewijzers gebruikt. Hiermee kun je je schoolwerk (leren) plannen en overzien. Het doel is om je in toenemende mate zelfstandig te leren werken. 

Een aangepast
programma

Het Comenius Lyceum werkt met lesuren van 60 minuten. Vakken die maar één keer in de week op het lesrooster staan zijn geperiodiseerd. Een geperiodiseerd vak wordt gedurende een half jaar 2 uur per week gegeven, het andere halve schooljaar niet.
Door lessen van 60 minuten heeft een leerling maar 5 - 6 verschillende lessen op een dag. Bovendien hoeft er minder van klaslokaal gewisseld te worden. En dat betekent MEER RUST!