Je krijgt aan het begin van het schooljaar een mentor toegewezen. In de onderbouw gebeurt dit in klassenverband. In de bovenbouw worden mentorgroepen samengesteld van circa twintig leerlingen.
De mentor helpt iedere leerling met het verwerven van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld plannen. Daarnaast is de mentor het eerste aanspeekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) en verzorgt hij/zij (deels) de communicatie vanuit de jaarlaag/afdeling.

Tutoren

In de brugklas hebben de leerlingen naast een mentor ook 2 tutoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die de brugklasleerlingen op weg helpen en tevens aanspreekpunt zijn.