Onderwijs op maat

Er zijn grote verschillen tussen leerlingen. In ons onderwijs houden we daarrekening mee.
Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, dagen we uit met ons econasium en verschillende projecten. In die projecten leren ze vaardigheden die goed van pas komen bij de vervolgstudie op de hogeschool of universiteit.
In de maatwerkuren in de onderbouw, bieden we leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben. In huiswerklessen leren de leerlingen in de onderbouw om huiswerk te maken. Op dinsdagmiddag zijn er voor de onderbouwleerlingen maatwerkuren voor onder andere de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde. We besteden in de brugklas extra aandacht aan Nederlands en Engels om mogelijke achterstanden bij deze talen weg te werken.
In de examenklassen hebben leerlingen
verschillende mogelijkheden om zich goed voor te bereiden op de examens, zoals maatwerkuren en de examentrainingen vóór en tijdens de meivakantie.

 

FAALANGST TRAINING

In de tweede klas worden alle leerlingen getest op faalangst. Leerlingen die daar last van hebben, kunnen een intensieve training krijgen in een kleine groep. Deze training is kosteloos. De ouders van de leerlingen krijgen op
de algemene ouderavond meer informatie over deze training.

Remedial teacher

Onze remedial teacher is een specialist in leervaardigheden. Zij begeleidtleerlingen bij het verkleinen van leerachterstanden en het zich eigen maken van leervaardigheden. De remedial teacher adviseert de school bij de
begeleiding van leerproblemen. Alle leerlingen worden getest op hun taalvaardigheid en mogelijke (aanleg voor) dyslexie.