Naast de mentor heeft de school nog andere medewerkers die bij de begeleiding van de leerlingen ingeschakeld kunnen worden.
 

Zorgcoördinator

Bij leerlingen die extra zorg nodig hebben, coördineert de zorgcoördinator de afspraken die nodig zijn om hen te ondersteunen bij het onderwijs. Dit doet hij
of zij samen met ouders, de leerling en zijn mentor. De zorgcoördinator volgt de voortgang van leerlingen op het gebied van extra zorg en verwijst leerlingen
binnen of buiten school naar hulpverleners. Ook onderhoudt hij of zij contacten
met externe zorgverleners, verwijst leerlingen zo nodig door naar de schoolarts
en heeft contact met de leerplichtambtenaar.

Ouder- en kindadviseur

Op alle Amsterdamse scholen werken vaste ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen
en jeugdpsychologen vanuit het Ouder- en Kindteam (OKT). Mevrouw N. Heupers
is het aanspreekpunt op onze school. Zij is bereikbaar via 06-29053972 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leerlingen en hun ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij haar terecht met kleine en grote vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank of drugs. Maar ook voor het vinden van een leuke activiteit na school. Een ouder- en kindadviseur kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. In de ene situatie is een gesprek voldoende, in de andere is het nodig om samen een plan te maken. Mevrouw Heupers kan de leerling en/of ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden.

 

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen voor vertrouwelijke problemen terecht bij mevrouw Waltjé en meneer Meziyane. Zij bieden als vertrouwenspersoon een luisterend oor en geven advies hoe de leerling zijn probleem kan oplossen. De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met de informatie die ze te horen krijgen. Ze kunnen leerlingen doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon van Stichting ZAAM, naar
een hulpinstantie of naar de klachtencommissie.

Zorg advies team

De school heeft een Zorg Advies Team (ZAT), waarin we eens per zes weken leerlingen bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Soms is er sprake van complexe problematiek. In het ZAT zitten behalve de
zorgcoördinator (voorzitter van het overleg) de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en afdelingsleiders.

Schoolarts en verpleegkundige

Aan de school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige van de GGD verbonden. Zij houden regelmatig spreekuur op school. Bij de overgang van de basisschool gaat een overdrachtsdossier van de leerling mee naar
onze school. Naar aanleiding van dit dossier krijgen sommige kinderen een uitnodiging voor het spreekuur.
Verzuim kan ook een aanleiding zijn voor een uitnodiging op het spreekuur. In de tweede en vierde klas vullen alle leerlingen een vragenlijst over gezondheid in. Die geeft inzicht in de gezondheid en de leefstijl van leerlingen.
De ingevulde vragenlijst kan aanleiding zijn om een leerling uit te nodigen voor een gesprek.
De schoolarts neemt deel aan het zorgoverleg van de school. Daar worden leerlingen besproken die extra zorg of aandacht nodig hebben. Bij het verstrekken van gegevens wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de leerling en het gezin. Met vragen over de gezondheid of ontwikkeling, kunnen ouders of leerlingen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige mevrouw N. Ris, 06-21986919 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..