Tijdens de projectweek van 7 -11 oktober zijn leerlingen uit de 4e klasser die niet naar Barcelona zijn mee geweest, de buurt gaan verkennen. Deze leerlingen hebben zich voor de buurt ingezet en zij hebben gezien wat er allemaal in de buurt gebeurt.
Zo heeft de woningbouwvereniging ‘Eigen Haard’, met deze vereniging werken we al een aantal jaren samen, hen uitleg gegeven over de activiteiten die ‘Eigen Haard’ op sociaal gebied ontplooien. Daarnaast hebben de leerlingen van dit project, onder begeleiding van de projectontwikkelaar, een rondleiding gekregen door de duurzame nieuwbouw van de ‘Stadstuin Overtoom’ (dit is die nieuwbouw aan de overkant van de Derkinderenstraat. 90% van het materiaal van de oude gesloopte flats is hergebruikt in deze nieuwbouw).
De 4e klas leerlingen van ‘Comenius on the Move’ hebben zich gedurende de week ingezet voor de opening van de Spiegeltuin. Deze tuin, die kunstenaar/ ‘social designer’ Bert Kramer ontworpen en aangelegd heeft, is aangelegd om buurtbewoners uit Slotervaart een ontmoetingsplek te geven.(Kijk op http://www.bertkramer.com/openbare-ruimte.html voor meer info over deze tuin.) Bij deze opening op vrijdagmiddag 11 oktober 2013 hebben de leerlingen het eten gemaakt, pizza’s gebakken en allerlei sport en spelactiviteiten bedacht voor de bezoekers.

Verder hebben leerlingen een bezoek gebracht aan en meegeholpen in het verzorgingstehuis de Riekerhof, onze buren aan de overkant van de school. En hebben zij geholpen bij de huiswerkbegeleiding op school en bij een timmerclub. In deze week hebben zij ook kennisgemaakt met het thema duurzaamheid en hebben ze hun eigen duurzaamheid verkent. Tot slot zijn we in de Meervaart naar een voorstelling geweest over veiligheid in de buurt. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud en minister Ivo Opstelten spraken hier o.a. onze leerlingen toe.

Gedurende de week groeiden de leerlingen steeds meer in hun rol van buurtverkenners. Van verschillende kanten kreeg ik complimenten over hun inzet gedrag tijdens de verschillende projecten waaraan de leerlingen hun steentje hebben bijgedragen.

Als docent kun je eigenlijk niet meer wensen. Het is heerlijk om zo’n week te kunnen organiseren en met de leerlingen van het Comenius Lyceum Amsterdamsamen te kunnen werken.

Alle leerlingen nogmaals bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!

Jaap Hage Docent MAW/coördinator Maatschappelijke stage

move1 okt2013

move3 okt2013

move4 okt2013