Giving Back is een mentorproject voor bewezen talentvolle én ambitieuze scholieren, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carriëre. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze in hun directe omgeving niemand kennen die hen wegwijs kan maken in de moderne maatschappij, aan wie ze zich kunnen spiegelen of die hun kan adviseren hij het maken van loopbaankeuzes .
 
Voor wie?

Giving Back richt zich op ambitieuze, goed presterende scholieren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar die in de vierde klas HAVO of vijfde klas VWO zitten. Aanvullend op hun schoolopleiding voorziet Giving Back in een individuele aanpak waarmee ze hun talenten en vaardigheden verder ontwikkelen. Zo kunnen zij zich met de extra steun in de rug van de mentor oriënteren op een vervolgopleiding of beroep. Vrijwilligersorganisatie
 

Vrijwillergers

 
Giving Back werkt uitsluitend met vrijwilligers en wordt gesponsord door private partijen. Speciale steun komt uit de zakenwereld, die bijdraagt aan de programma's in de vorm van donaties, het leveren van mentoren en het beschikbaar stellen van faciliteiten. Giving Back maakt geen gebruik van overheidssubsidies.
Giving Back koppelt de scholieren één-op-één aan een mentor die hen als coach begeleidt op het carrièrepad. Deze vrijwilliger, met een prominente maatschappelijke positie, laat de scholier kennismaken met nieuwe activiteiten, plaatsen, mensen, omgangsvormen en zienswijzen, en levert daarbij ook input bij de keuze voor een mogelijke vervolgopleiding. De ervaringen die de scholier hierbij opdoet openen deuren op weg naar een succesvolle toekomst.