Onze school doet mee aan het pilotproject van de jongerenrechtbank. Onze school is één van de vier Amsterdamse scholen, naast de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer, het St. Ignatiusgymnasium en de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, die als eerste in Nederland zo’n rechtbank heeft. In de jongerenrechtbank spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht over strafbare gevallen en conflicten die zich hier hebben voorgedaan. De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd.
Voor de behandeling van zo’n zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Samen met de ouders kiest de betrokkene ervoor dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de jongerenrechtbank. In plaats van dat de schoolleiding of docent een maatregel oplegt, of dat in ergere gevallen aangifte wordt gedaan, krijgt de jongerenrechtbank eerst deze bevoegdheid.
Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op onze school weer samen met elkaar verder te kunnen.
In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank Amsterdam. Uiteraard moeten de ouders het eens zijn met de deelname van hun kind aan dit project.
Voor meer informatie over jongerenrechtbanken zie: www.jongerenrechtbanken.nl

Op 20 april zijn 14 leerlingen uit klas 3, 4 en 5 beëdigd in de Rechtbank van
Amsterdam. Ze glommen van trots en spanning bij het afleggen van hun belofte.
Deze 14 deelnemers hebben een interessant trainingstraject gevolgd, met werkbezoeken aan
politie en justitie, ze volgden een mediation- en communicatietraining en namen deel aan een
intensieve oefensessie met rechter, advocaat en openbaar aanklager. In samenwerking met de
Stichting Jongerenrechtbank Nederland gaan we de komende maanden de Jongerenrechtbank
van onze school verder uitwerken en opzetten. Wordt vervolgd….

jrb1