In het lesprogramma van de bovenbouw van het Comenius Lyceum is een studiereis naar een buitenlandse stad opgenomen. Wij vinden deze reis belangrijk omdat het een onmisbare bijdrage levert aan de culturele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De reis is een onderdeel van het examenprogramma en er zullen door de leerlingen tijdens de reis examenopdrachten uitgevoerd moeten worden voor een aantal vakken, afhankelijk van het gekozen profiel. De reis is een verplicht onderdeel van het Programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

De reis is bedoeld voor de alle 4e-klassers en gaat naar Barcelona. De reis vindt plaats in de week vóór de herfstvakantie