In het document ‘Toets- en beoordelingsbeleid 2017-2018’ staat uitgebreid vermeld wat het nieuwe toetsbeleid inhoudt, waarom sommige keuzes zijn gemaakt en wat de doelstellingen zijn. Deze samenvatting is een beknopte weergave daarvan.