• Inspraak

  Inspraak

  Wij hechten grote waarde aan overleg met iedereen die betrokken is bij onze school: de leerlingen , de ouders, medewerkers en de inspectie.
 • De MR

  De MR

  Op elke school is een MR. Deze bestaat uit 4 personeelsleden (de locatieraad), 2 ouders en 2 leerlingen. Zij vergaderen minimaal 2x per jaar samen.
 • De GMR

  De GMR

  De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad overlegt namens de 22 scholen met het College van Bestuur van ZAAM.