​Wanneer je een werkstuk wilt maken, een verslag wilt schrijven of een samenvatting van je gelezen boek moet opschrijven, dan moet je dit volgens bepaalde regels doen. Dit zijn afspraken die wereldwijd worden toegepast. Omdat dit best complex is, doe je dit in de onderbouw op een wat eenvoudigere manier dan in de bovenbouw.

Maar voor je begint moet je informatie verzamelen (zie de linken hieronder)! De benodigde informatie kun je vinden in de boeken in de mediatheek en natuurlijk op het internet. Dit kun je heel handig doen met de schema's die hiervoor gemaakt zijn. Er is er eentje voor de onderbouw (eenvoudiger) en bovenbouw (zoals het echt moet).
Daarna ga je aan de slag met schrijven. Al je gegevens schuif je in elkaar tot één goed verhaal. Zorg wel dat je geen plagiaat pleegt!!!  En natuurlijk verwerk je al je gebruikte bronnen op de goede manier in de stuk.
Als je het inlevert is het handig als je hiervoor een snelhechter gebruikt met je naam en klas erop. Gebruik geen plastic hoesjes om je werk in te doen. De docenten kunnen het dan niet goed nakijken en kost je heel veel punten.
Als het klaar is, mag je trots zijn en lever je het natuurlijk op tijd in.

 

De bedoeling van de bronnenlijst is, de lezer van je werkstuk te laten zien, welke bronnen je gebruikt hebt en zelfs welke druk, of uitgave, zodat de lezer zonder extra gezoek, de gebruikte bronnen kan raadplegen. Dit geldt niet alleen voor boeken, maar ook alle andere bronnen moeten door de lezer gemakkelijk gevonden kunnen worden.

Daarom is het belangrijk dat de vermelding van iedere bron op de juiste manier gebeurt.

Voor het maken van een goede bronnenlijst is er een handleiding voor de bovenbouw en een vereenvoudigde handleiding voor de onderbouw.

Een bronnenlijst, dient consequent en correct te zijn. Let ook op de interpunctie (leestekens).

Je kunt in je bronvermelding alle bronnen van dezelfde soort bij elkaar in alfabetische volgorde noemen. B.v. boeken bij elkaar, artikelen bij elkaar, internetadressen bij elkaar enz. Hieronder kun je een bestand downloaden waarin je kunt lezen hoe je de verschillende bronnen moet vermelden.