Wij zijn heel trots op onze geslaagde leerlingen en wensen ze alle goeds toe! Maandag 3 juli is de diplomauitreiking. HIER staat de informatie.

Lijst van geslaagden

geslaagd2