• Magister

    Magister

    Op onze school wordt Magister als registratiesysteem gebruikt. Cijfers, absenties en ook bijzonderheden worden hierin vastgelegd. Zowel ouders al leerlingen hebben inzage in de behaalde cijfers en de waargenomen absenties.
  • Rapport

    Rapport

    Het schooljaar is in 4 periodes verdeeld. Elke periode wordt afgesloten met een rapport. Alle rapporten samen bepalen het overgangsrapport.