Nieuws overzicht

HAVO en VWO in Amsterdam Nieuw West

  • Goed onderwijs, gericht op Hogeschool of Universiteit
  • Nieuw gebouw in de loop van het schooljaar 2017-2018
  • Aandacht voor algemene ontwikkeling door projecten en excursies
  • Kleine school waar iedereen elkaar kent
  • Een veilige en zorgzame school met veel begeleiding
  • Maatwerkuren en huiswerkbegeleiding in de onderbouw
  • Econasium gericht op duurzaamheid
 

Onze open dagen vinden in de avond plaats in het nieuwe gebouw aan de Jacob Geelstraat.
Komt u langs op dinsdag 23 januari of donderdag 8 februari vanaf 18.30 uur?

2018opendagen

U kunt een kijkje nemen op onze website en in de schoolgids. Tevens geeft deze wervingsgids een goed beeld van onze school.